.

Beantwoord

Opzeggen abonnement lukt niet

  • 10 October 2013
  • 13 reacties
  • 11762 Bekeken

Ik wil mijn abonnement bij Simyo opzeggen, en wil geen nummer behoud.
Mijn jaar abonnement loop af op 9 november 2013.
Dan zou ik verwachten dat ik vanaf 10 oktober zou moeten
kunnen opzeggen met in acht neming van een maand opzegtermijn.

Opzeggen via "mijn gegevens" resulteert in deze melding:
Je contractperiode loopt tot en met 09-11-2013.
Je kan je Simyo abonnement 1 maand voor het einde van je contractsperiode opzeggen.

Doe ik iets fout of moet ik nog een maand wachten?

Alvast bedankt
André
icon

Beste antwoord door Charlene 11 October 2013, 14:51

Bekijk originele reactie

13 reacties

Je had op ieder moment, gedurende de looptijd van de overeenkomst, tot 1 maand voor afloop van je abonnement kunnen opzeggen zodat de overeenkomst per 9 november eindigt. Dit betekent dus wanneer je nu opzegt de overeenkomst 1 maand later eindigt, dus per 10 november 2013.  Er staat nl in de voorwaarden dat de overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan het einde van de looptijd van de overeenkomst tot het moment dat je opzegt. Lees hiervoor ook de voorwaarden, zie de site, artikel 2;7
Jetske, dank voor je reactie.
Ik begrijp dit, maar ik vraag me even af waarom het opzeggen via
de site resulteert in deze melding?
Je contractperiode loopt tot en met 09-11-2013.
Je kan je Simyo abonnement 1 maand voor het einde van je contractsperiode opzeggen.

Ik heb volgens mij alle stappen voor het opzeggen doorlopen, maar heb
na het lezen van bovenstaande melding niet de indruk dat het gelukt is.
Afgaande op de meldingstekst ben ik het met je eens dat het niet uitblinkt in helderheid als het de bedoeling is om te bevestigen dat de overeenkomst dus eindigt per 9 november 2013 omdat de zin eronder iets anders suggereert. Zekerheidshalve zou ik even contact opnemen met de klantenservice en een ondubbelzinnige bevestiging vragen dat de overeenkomst correct is opgezegt en per 9 november eindigt. 
Badge +8
Ik wil mijn abonnement bij Simyo opzeggen, en wil geen nummer behoud.
Mijn jaar abonnement loop af op 9 november 2013.
Dan zou ik verwachten dat ik vanaf 10 oktober zou moeten
kunnen opzeggen met in acht neming van een maand opzegtermijn.

Opzeggen via "mijn gegevens" resulteert in deze melding:
Je contractperiode loopt tot en met 09-11-2013.
Je kan je Simyo abonnement 1 maand voor het einde van je contractsperiode opzeggen.

Doe ik iets fout of moet ik nog een maand wachten?

Alvast bedankt
André


Jetske, dank voor je reactie.
Ik begrijp dit, maar ik vraag me even af waarom het opzeggen via
de site resulteert in deze melding?
Je contractperiode loopt tot en met 09-11-2013.
Je kan je Simyo abonnement 1 maand voor het einde van je contractsperiode opzeggen.

Ik heb volgens mij alle stappen voor het opzeggen doorlopen, maar heb
na het lezen van bovenstaande melding niet de indruk dat het gelukt is.


Hoi Andre1961,

Jij doet niets verkeerd. Onze site blijkbaar wel. Sorry daarvoor.
Hoe we dit gaan oplossen is als volgt: Jij kunt de opzegging op 10-11-2013 waarschijnlijk wel doorvoeren. Je abonnement stopt dan op 1-12-2013. Als je je nummer niet meeneemt naar een andere provider is het sowieso alleen mogelijk om je abonnement per eerste van de maand te beëindigen. Dus dit is dan ook de eerst mogelijke datum.

Groetjes,
Charlene
Badge +8
Je had op ieder moment, gedurende de looptijd van de overeenkomst, tot 1 maand voor afloop van je abonnement kunnen opzeggen zodat de overeenkomst per 9 november eindigt. Dit betekent dus wanneer je nu opzegt de overeenkomst 1 maand later eindigt, dus per 10 november 2013.  Er staat nl in de voorwaarden dat de overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan het einde van de looptijd van de overeenkomst tot het moment dat je opzegt. Lees hiervoor ook de voorwaarden, zie de site, artikel 2;7

Hoi Jetske1,

Welkom op het forum:)
En bedankt voor het meedenken. De melding van Andre1961 gaf inderdaad aan dat het opzeggen niet doorgekomen was.
Maar dat kon jij natuurlijk niet zien.

groetjes,
Charlene
In de Algemene Voorwaarden staat (AV)de mogelijkheid om de overeenkomst te beeindigen als volgt :Artikel 2:7 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kan een Dienst tegen en na het verstrijken van de minimumduur daarvan, door elk van de partijen worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 Maanden, tenzij Simyo een andere wijze van opzegging bekend heeft gemaakt. Voor Consumenten is de opzegtermijn 1 Maand.
Als je dit uitlegt zou dit moeten betekenen dat je dus ook tegen de minimumduur kunt opzeggen en dan met inachneming van een maand opzegtermijn zou je dus de overeenkomst eerder moeten kunnen beeindigen dan de genoemde 1 december. Zoals gedaan door Andre op 10 oktober tegen 10 november dus.
Ik kan nergens in de AV vinden dat ingeval van een beeindiging zonder nummerbehoud er alleen tegen de eerste van de maand kan worden opgezegd. Ik denk dat dat duidelijk vermeld zou moeten worden, ik hoor het graag als het wel ergens staat. 
In de definties wordt de term minimumduur verder niet uitgelegd en bij maand staat het volgende: Maand : een aaneengesloten periode tot dezelfde datum in de eerstvolgende kalendermaand. Tenzij uit de context volgt dat een kalendermaand wordt bedoeld. Dat lijkt hier niet van toepassing. Kortom ik deel niet de mening van Charlene.
Beste Jetske1 en overige lezers,

Ik heb een contract afgesloten voor een jaar. niet voor een jaar met eventuele verlenging maar voor één jaar.
mijn contract loopt af en ik ben al maanden bezig te bevestigen dat ik niet wil verlengen.

Ik heb met klantenservice gebeld en raad eens: Het is een storing in hun webside; "ik advizeer u om het over drie dagen nog eens te proberen"
Ik ben nu dus drie MAANDEN om de zoveel dagen aan het proberen, maar het lukt dus echt niet.
Weer met klantenservice gebeld; "We kunnen als het niet beeindigd is (op de 17e van deze maand) uw contract stoppen en eventueel het geld van volgende maand terug storten als dit wordt afgeschreven van uw rekening"
Het kan dus wel om telefonisch de boel op te zeggen, nou ja opzeggen..... duidelijk maken dat ik geen belangstelling heb om nog langer van dit contract gebruik te maken dan daar waar ik voor getekend heb, voor de duidelijkheid; één jaar dus.
Het is nu de 11e en we hebben nog een paar dagen te gaan, ben benieuwd of deze storing in hun webside geen gecreeerde storing is..........
Badge +6
Beste Jetske1 en overige lezers,

Ik heb een contract afgesloten voor een jaar. niet voor een jaar met eventuele verlenging maar voor één jaar.
mijn contract loopt af en ik ben al maanden bezig te bevestigen dat ik niet wil verlengen.

Ik heb met klantenservice gebeld en raad eens: Het is een storing in hun webside; "ik advizeer u om het over drie dagen nog eens te proberen"
Ik ben nu dus drie MAANDEN om de zoveel dagen aan het proberen, maar het lukt dus echt niet.
Weer met klantenservice gebeld; "We kunnen als het niet beeindigd is (op de 17e van deze maand) uw contract stoppen en eventueel het geld van volgende maand terug storten als dit wordt afgeschreven van uw rekening"
Het kan dus wel om telefonisch de boel op te zeggen, nou ja opzeggen..... duidelijk maken dat ik geen belangstelling heb om nog langer van dit contract gebruik te maken dan daar waar ik voor getekend heb, voor de duidelijkheid; één jaar dus.
Het is nu de 11e en we hebben nog een paar dagen te gaan, ben benieuwd of deze storing in hun webside geen gecreeerde storing is..........


Hoi Hr. vd Oever,

Welkom op het forum!
Ik snap dat vervelend is wanneer je wilt opzeggen en dat dit niet lukt. 3 maanden van te voren je abonnement opzeggen is helaas niet mogelijk gezien je een maand opzegtermijn hebt. Ik kan de opzegging voor je in orde laten maken. Ga je hiermee akkoord?
Natuurlijk ga ik accoord met de opzegging, dat probeer ik al drie maanden duidelijk te maken dat ik dat ik dat wil. ook vandaag weer... maar:
Je contractperiode loopt tot en met 17-10-2013.

Je kan je Simyo abonnement 1 maand voor het einde van je contractsperiode opzeggen

Het is toch van de zotte dat in deze computer tijdperk zo iets simpels als tot 17-10-2013 niet gewoon tot 17-10-2013 is....

Maar goed het nummer wat afgesloten moet worden is dus 06*** op naam van D.Ramd
as

Bedankt Natascha,
temminste.....als het jou wel lukt
Badge +8
Natuurlijk ga ik accoord met de opzegging, dat probeer ik al drie maanden duidelijk te maken dat ik dat ik dat wil. ook vandaag weer... maar:
Je contractperiode loopt tot en met 17-10-2013.

Je kan je Simyo abonnement 1 maand voor het einde van je contractsperiode opzeggen

Het is toch van de zotte dat in deze computer tijdperk zo iets simpels als tot 17-10-2013 niet gewoon tot 17-10-2013 is....

Maar goed het nummer wat afgesloten moet worden is dus 0649602551 op naam van D.Ramd
as

Bedankt Natascha,
temminste.....als het jou wel lukt


Hoi Hr. vd Oever,

Natascha gaat ermee aan de slag.

Groetjes,
Charlene
Badge +6
Natuurlijk ga ik accoord met de opzegging, dat probeer ik al drie maanden duidelijk te maken dat ik dat ik dat wil. ook vandaag weer... maar:
Je contractperiode loopt tot en met 17-10-2013.

Je kan je Simyo abonnement 1 maand voor het einde van je contractsperiode opzeggen

Het is toch van de zotte dat in deze computer tijdperk zo iets simpels als tot 17-10-2013 niet gewoon tot 17-10-2013 is....

Maar goed het nummer wat afgesloten moet worden is dus 06*** op naam van D.Ramd
as

Bedankt Natascha,
temminste.....als het jou wel lukt


Hoi Hr. vd Oever,

Ik zie dat je het abonnement hebt kunnen opzeggen 🙂. Fijn dat het je gelukt is.
hallo,
ik probeer al een maand mijn sim-only-abonnement op te zeggen via Mijn Simyo, maar dat lukt niet.
De begindatum van mijn abonnement is 30-OCT-2012.
Sinds 1-OCT-2013 ben ik bezig mijn simonly-abonnement op te zeggen. Ik krijgt (net als blijkbaar vele anderen...) telkens de melding dat mijn abo tot 31-10-2013 loopt en vervolgens gebeurd er niks.
Ik heb inmiddels iets van 4 deze opzeg-pogingen gedaan: geen resultaat: geen bevestiging van een opzegging, telkens dezelfde melding op de website.
Het antwoord op deze thread is ook wat vaag: 'waarschijnlijk kan er op dd/mm worden opgezegd' (e ondertoon van die reactie van Simyo-mederwerker is: 'mezelf zoveel mogelijk indekken')
Kortom:
IK WIL MIJN SIMYO - SIM-ONLY GEWOON OPZEGGEN en dan z.s.m.. maar dat kan nog steeds niet op de telkens aangegeven manier via MIJN SIMYO. Dit zijn nou de zaken waarom ik SIMYO absoluut de rug wil toekeren. Behoudpoging is echt niet nodig: alleen simpelweg opzeggen !
Ik wil niet zeuren over die maand dat ik al bezig ben met opzeggen, maar ik wil wel een duidelijke bevestiging van 1 van die opzeggingen of van een nieuwe opzegging die jullie (SImyo) kunnen doen, incl. EINDDATUM waarop abo wordt ontbonden !!

Graag een duidelijke, eenduidige reactie en geen vage toezeggingen zoals 'waarschijnlijk, zou moeten kunnen, mogelijk, misschien, wellicht '.
ALvast bedankt !!!
Badge +8
hallo,
ik probeer al een maand mijn sim-only-abonnement op te zeggen via Mijn Simyo, maar dat lukt niet.
De begindatum van mijn abonnement is 30-OCT-2012.
Sinds 1-OCT-2013 ben ik bezig mijn simonly-abonnement op te zeggen. Ik krijgt (net als blijkbaar vele anderen...) telkens de melding dat mijn abo tot 31-10-2013 loopt en vervolgens gebeurd er niks.
Ik heb inmiddels iets van 4 deze opzeg-pogingen gedaan: geen resultaat: geen bevestiging van een opzegging, telkens dezelfde melding op de website.
Het antwoord op deze thread is ook wat vaag: 'waarschijnlijk kan er op dd/mm worden opgezegd' (e ondertoon van die reactie van Simyo-mederwerker is: 'mezelf zoveel mogelijk indekken')
Kortom:
IK WIL MIJN SIMYO - SIM-ONLY GEWOON OPZEGGEN en dan z.s.m.. maar dat kan nog steeds niet op de telkens aangegeven manier via MIJN SIMYO. Dit zijn nou de zaken waarom ik SIMYO absoluut de rug wil toekeren. Behoudpoging is echt niet nodig: alleen simpelweg opzeggen !
Ik wil niet zeuren over die maand dat ik al bezig ben met opzeggen, maar ik wil wel een duidelijke bevestiging van 1 van die opzeggingen of van een nieuwe opzegging die jullie (SImyo) kunnen doen, incl. EINDDATUM waarop abo wordt ontbonden !!

Graag een duidelijke, eenduidige reactie en geen vage toezeggingen zoals 'waarschijnlijk, zou moeten kunnen, mogelijk, misschien, wellicht '.
ALvast bedankt !!!


Hoi gio,

Welkom op het forum 🙂
Zoals ik in mijn vorige reactie aangaf, doet de site blijkbaar iets verkeerd. Als de einddatum van je contract 31-10-2013 is, dan kan het voorkomen dat het systeem je daarna pas laat opzeggen. Er wordt aan gewerkt om dit op te lossen. De afgelopen 5 dagen had je sowieso die gelegenheid niet meer. Een opzegging voor november, moet je uiterlijk 25-10 doorgeven. Wanneer jij nu via de site opzegt, staat er dat het per 1-12-2013 zal zijn. Wanneer jij bij mij bevestigt dat je dit hebt gedaan, en dat je geen gebruik meer maakt van de aansluiting vanaf vandaag, dan zorg ik ervoor dat je aansluiting geblokkeerd wordt per vandaag. En je geen abonnementskosten meer hoeft te betalen voor november.
Ik raad je de volgende keer wel aan om eerder contact met ons op te nemen. Daar zijn we voor. Nu is het al 1 november en ben je het al een maand aan het proberen. Hoe eerder we van je probleem weten, hoe eerder we het kunnen oplossen.

Ik hoop dat je dit een duidelijke reactie vind, en ik hoor van je.

Groetjes,
Charlene

Reageer