.

Beantwoord

Klachte: hoge kosten factuur

  • 27 November 2012
  • 10 reacties
  • 561 Bekeken

  • Startend Simyaan
  • 4 reacties
Gisteren kreeg ik de schrik van mijn leven toen ik vernam dat mijn Simyofactuur van de maand oktober  489 euro bedraagt.
Ik verkeerde in de veronderstelling dat per abuis de Simyobundel (300 min.+sms en 1000 mb) niet verrekend waren met de gebruiksgegevens.
Echter, toen ik vandaag contact opnam met de Simyoklantenservice werd mij verteld dat de bundels niet geactiveerd waren wegens afwijzing van het nummerbehoud, en dat ik hierover in een mail ben ingelicht.
Ik ging er vanuit dat er werd bedoeld dat ik, wanneer ik voor de ingangsdatum gebruik zou maken van het Simyonummer, dat er kosten zouden worden berekend,maar dat vanaf  de ingangsdatum de bundels in zouden gaan.
Op deze wijze heb ik voor de maand september een factuur van 27 euro, voor de maand oktober 489 euro en voor de maand november 420 euro ontvangen.
Ik heb inmiddels begrepen dat ik contact had op moeten nemen, op het moment dat ik die mail ontving (ter verduidelijking: ik ontving die mail op 17 juli 2012), dit was voor mij echter niet duidelijk.
Na enige research heb ik ontdekt dat er meerdere mensen zijn geweest die dit probleem hadden, en wat mij voornamelijk is opgevallen is dat bij een aantal personen het nummer was geblokkeerd wegens hoogverbruik.  Het frappante is dat dit respectievelijk gaat om de bedragen van 97, 157 en 250 euro (in deze 3 verschillende gevallen was er sprake van een abonnement, het ging dus niet om prepaid).
In mijn geval echter zijn de kosten opgelopen tot ruim 940 euro.
Waarom wordt hierin een nogal scheef beleid gehanteerd, en ben ik niet eerder op dehoogte gebracht van het feit dat de kosten danig uit de hand liepen?
Ik erken het feit dat ik enigszins nalatig ben geweest, omdat ik ervan uitging dat de Simyobundels vanzelf geactiveerd zouden worden, maar ik vind het nogal frappant dat er geen eerlijk beleid wordt gehanteerd wat betreft het blokkeren van nummers wegens hoogverbruik.
Door het feit dat de bedragen zo hoog zijn opgelopen, zit ik er nu ook ernstig over te twijfelen om mijn Simyoabonnement voort te zetten.
icon

Beste antwoord door Alex 30 November 2012, 15:34

Bekijk originele reactie

10 reacties

Reputatie 5
Badge +10
Welkom op het forum ACR,

Ons systeem blokkeert een aansluiting automatisch als er binnen 24 uur meer dan 75 euro of binnen een week meer dan 250 euro aan verbruikskosten worden geregistreerd. Er is dan sprake van hoogvebruik. Volgens onze gegevens heeft jouw verbruik er niet voor gezorgd dat er sprake is van hoogvebruik. Vandaar dat het mogelijk is dat iemand minder verbruikskosten heeft gegenereerd, maar dit wel in een korte tijd heeft plaatsgevonden. Ik kan me voorstellen dat het vervelend is om dergelijke rekeningen te ontvangen, maar er is wel sprake geweest van het naleven van het juiste hoogverbruik beleid.

Groetjes,

Alex
Beste Alex,

bedankt voor uw reactie.

Ik vraag me toch af waarom het limiet voor hoogverbruik niet kan worden verlaagd?

In de praktijk is het dus mogelijk om een rekening van honderden euro's te hebben.

Op deze manier kan iemand een factuur open hebben staan van bv. 960 euro, zonder dat er een waarschuwing wordt gegeven voor extreem hoog dataverbruik.

Zoals gezegd kwam ik er afgelopen maandag achter dat de rekening voor de maand oktober een extreem hoog bedrag is, en aangezien de maand november bijna ten einde is, het bedrag voor de maand november ook ernstig is opgelopen.
Voor dat moment verkeerde ik in de veronderstelling dat het abonnement geactiveerd was, en zag daardoor, wegens de bundels die ik meende te hebben afgesloten, (300 min+smsn/1064 mb), geen reden dat het dataverbruik overschreden zou worden.
Naast het verbeteren van de bereikbaarheid van de klantenservice, zie ik een noodzaak in het aanpassen van het limiiet wat betreft het hoogverbruik.
Reputatie 5
Badge +10
Hoi ACR,

Het verlagen van het limiet is ter sprake gekomen. We moeten echter ook rekening houden met gebruikers die in het buitenland gebruik maken van hun aansluiting. In het buitenland bel/sms je voor hogere tarieven. Hierdoor is het mogelijk dat je wel heel snel wordt afgesloten. Er zijn namelijk ook gebruikers die zich bewust zijn van de verbruikskosten. Ons systeem is nog niet zo ingeregeld zodat we onderscheid kunnen maken tussen verbruik in het buitenland en bijvoorbeeld internetten en bellen/sms-en.

Groetjes,

Alex
Beste Alex,

desondanks vraag ik me af hoe waarschijnlijk het is dat iemand bewust in  2 maanden ruim 900 euro verbruikt aan datakosten?
Bovendien hoeft het instellen van het datalimtiet niet per se gepaard te gaan met een blokkering van een telefoonnummer, een automatisch gegeneerde waarschuwing, gekoppeld aan limiet, zou ook van toepassing kunnen zijn.

Zoals reeds gezegd, heb ik het forum doorlopen, en ik las dat er bijvoorbeeld wel wordt gewaarschuwd wanneer iemand haar/zijn databundel verbruikt, en dat dan gold voor nieuwe(re) abonnenementen. Maw: er kan blijkbaar wel een onderscheid worden gemaakt tussen oude en nieuwere abonnementen.

Het lijkt mij in dit kader niet helemaal logisch dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen kosten die in het buitenland worden gemaakt met bellen en sms-en, en kosten die in Nederland worden gemaakt.
Reputatie 5
Badge +10
Hoi ACR,

Het verbruikt hebben van een x aantal mb's is iets anders dan het registreren van verbruikskosten. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand 900 euro aan data kosten wilt maken. Ons systeem registreert de kosten die worden gegenereerd met een aansluiting. In dat opzicht kan er op dit moment geen onderscheid gemaakt worden tussen bel/sms-en en internet.

Groetjes,

Alex
Beste Alex,

Ik denk dat er sprake is van een miscommunicatie.  Ik gebruikte in mijn vorige bericht de term 'datalimiet' maar ik refereerde naar een limiet aangaande het hoogverbruik.

Mij gaat het erom dat ik ruim 900 euro moet betalen aan verbuikskosten, en dat ik niet gewaarschuwd ben. Vervolgens kreeg ik te horen dat mijn verbuik te 'laag' was om een waarschuwing te krijgen . Dat zou wel mogelijk zijn geweest, weliswaar in de vorm van een blokkering, wanneer ik 75 euro binnen 24 uur of 250 binnen een week heb verbruikt 
Mij gaat het erom dat het limiet van hoogverbruik wordt verlaagd. Ik pleit ervoor dat je wanneer je bv 75 euro binnen een week verbuikt, je gewaarschuwd wordt. In mijn ogen is er bij dat bedrag ook al sprake van hoogverbruik.
Reputatie 5
Badge +10
Hoi ACR,

Ik het me ook wel voorstellen, maar niet iedereen is blij met zo'n bericht. Binnen een week 75 euro verbruiken vinden een hoop klanten niet veel. Ik sluit niets uit, maar de limietbepaling voor hoogverbruik is hier vaker ter sprake geweest.

Groetjes,

Alex
Beste Alex,

Naar mijn mening vindt een meerderheid 75 euro in de week wél hoogverbruik. En ik zie niet in waarom een waarschuwend bericht, in de trant van: Let op: deze week heeft u reeds 75 euro aan verbruikskosten gemaakt, als storend/onprettig oid kan worden beschouwd.
Ik hoop echt van harte dat het limiet van het hoogverbruik wordt aangepast. Voor mezelf heeft het geen zin meer, aangezien ik mijn abonnement heb opgezegd, maar andere Simyogebruikers zouden er zeker baat bij hebben.

Hier laat ik het bij, anders wordt het een eindeloze uitwisseling van gedachten.
Reputatie 4
Badge +8
Ik moet zeggen dat, ondanks het feit dat ik een kleinverbruiker ben, ik het idee van ACR niet slecht vind.
Weet niet of e.e.a. technisch mogelijk is, maar zo'n service lijkt me zeker wel klantvriendelijk.
Reputatie 5
Badge +10
Beste Alex,

Naar mijn mening vindt een meerderheid 75 euro in de week wél hoogverbruik. En ik zie niet in waarom een waarschuwend bericht, in de trant van: Let op: deze week heeft u reeds 75 euro aan verbruikskosten gemaakt, als storend/onprettig oid kan worden beschouwd.
Ik hoop echt van harte dat het limiet van het hoogverbruik wordt aangepast. Voor mezelf heeft het geen zin meer, aangezien ik mijn abonnement heb opgezegd, maar andere Simyogebruikers zouden er zeker baat bij hebben.

Hier laat ik het bij, anders wordt het een eindeloze uitwisseling van gedachten.


Hoi ACR,

Een bericht puur ter informatie zou ik ook alleen maar toejuichen. Ik dacht dat je het had over het afsluiten. Het uitwisselen van gedachten is juist alleen maar goed. We juichen zinvolle suggesties alleen maar toe.

Groetjes,

Alex

Reageer